úvodní stránka nabídka reference kontakt galerie nic
vpravo
lista velka

 

Reference


Moravskoslezské cukrovary, a.s., Opava-Vávrovice

Čištění vápenné inkrustace a vyzdívky vápenky, nátěr konstrukce plavícího žlabu, nátěry ocelových konstrukcí – barometrické kondenzace a mostu plavícího žlabu, mytí oken, vysokotlaké mytí vnitřních stěn sila, fotodokumentace v těžce přístupných místech.

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Jeseník

Odkorňování na stojato. (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník, NPR Šerák, NPR Praděd)

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., (OVAK) Ostrava – Moravská Ostrava

Havarijní opravy střech, opravy klempířských prvků, mytí oken horolezeckou technikou, doplňování písku ve filtračních nádobách, výměna trysek filtračních nádob, vysokotlaké mytí oken a fasád, shoz sněhu ze střech, čištění žlabů.

Severomoravská plynárenská, a.s., Jánská 12, Opava

Syntetický nátěr střechy a garážových vrat, ochranný nátěr střech asfaltovou suspenzí, cca 1 250 m2.

Město Hradec nad Moravicí

Shazování sněhu a ledu ze střech, budovy MÚ Hradec nad Moravicí, rizikové kácení smrků, instalace osvětlení vánočního stromu.

Město Budišov nad Budišovkou

Odklízení sněhu a ledu ze střech, budovy MÚ Budišov nad Budišovkou.

Slezské zemské muzeum, Opava

Shazování sněhu a ledu ze střech, budovy Slezského zemského muzea v Opavě.

Slezské divadlo, Opava

Odstranění a ořez popínavého porostu z fasády, demontáž + montáž svodů a žlabů,čištění žlabů, pokrývačské práce, oprava + nátěr střechy terasy asfaltovou suspenzí, výměna a tmelení klempířských prvků.

Nordica Ostrava, Ostrava-Přívoz

Mytí cca 1 750 m2 oken horolezeckou technikou, ve spolupráci s fa. Ing. Daniel Žárský.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, (ÚZSVM) pobočka Opava a Bruntál

Rizikové kácení a ořezy stromů v zástavbě, včetně odvozu a likvidace dřevin. (Opava, Zálužná, Vítkov, Melč)

ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, (ÚKZÚZ) pobočka Opava

Rizikové ořezy stromů nad místní komunikací, areál ÚKZÚZ, Jaselská 16, Opava.

Restless, s.r.o., Opava

Rizikové kácení 7 ks. stromů, včetně nakrácení dřevin, areál firmy, Nám. sv. Hedviky, Opava.

U-Servis, Tomáš Šindler

Mytí oken pomocí horolezecké techniky. (OSSZ Bruntál, Finanční úřad Opava, Fa Ulmer, Nové Sedlice, …)

Inreta, s.r.o., Opava

Montáže reklamních bannerů, věšení reklam, výměna osvětlení dálničních billboardů. (Opava, Ostrava-Interspar, D1 Olomouc)

Opatherm, a.s., Opava

Fasádní nátěr reklamního loga na 5-ti komínech, Opava.

Ústřední čistírna odpadních vod, a.s., (ÚČOV) Ostrava

Mytí oken, nátěry a opravy klempířských prvků, čištění žlabů, shoz rampouchů ze střech.

Hyundai, a.s., Nošovice

Montáž cca 1 600 m2 podstropních protikouřových (zá)clon.

SVJ Jurečkova 11, Opava

Nátěr střechy, demolice a vyzdívka komínů.

SVJ Bochenkova 11, Opava

Nátěr cca 450m2 střechy.

SVJ Rybářská 76, Opava

Nátěry střešních klempířských prvků a střechy. Výměna poškozené krytiny.

SVJ Olomoucká 52, Opava

Nátěr a oprava střechy, historické věže a klempířských prvků. Montáž zábran proti dosedání ptactva – sítě, hroty.

SVJ Olomoucká 99, 105, 109, Opava

Malby siluet dravců na fasádu, ve spolupráci s fa. Jiří Kubín.

Jan Zoubek-VPZ, Opava

Čištění uhelných zásobníků, Koksovna Svoboda, Koksovna J. Švermy, Ostrava. Nátěr ocelové konstrukce chladící věže, Koksovna J. Švermy, Ostrava.

Petr Kadlubiec, Třinec

Nátěr vodojemu a reklamního loga, vodojem Kozmice. Nátěr kostelového kříže, Třinec.

Propagační podnik Opava, (PROPAG) Opava

Demontáž vzduchotechniky, oprava atiky zednickým způsobem, nátěry klempířských prvků.

 

A spousta dalších spokojených zákazníků…