úvodní stránka nabídka reference kontakt galerie nic
vpravo
lista velka

 

Nabídka služeb prováděných horolezeckou technikou


Nátěry a opravy:


 • plochých i šikmých střech, klempířských prvků (žlaby, svody, hromosvody, parapety, atiky, apod.)
 • fasád obytných a panelových domů, průmyslových staveb
 • ocelových konstrukcí (stožáry vvn, balkóny, podstropní konstrukce, světlíky, mosty, jeřáby apod.)
 • komínů, silážních věží, vodojemů apod.
 • Mytí a průmyslové čištění:


 • oken
 • prosklených stěn a světlíků
 • střech a fasád
 • chemické odmašťování a čištění průmyslových objektů (slévárny, průmyslové haly apod.)
 • čištění zanesených žlabů a svodů
 • Dále provádíme:


 • rizikové kácení a ořezy stromů, v zástavbě, mezi dráty vn, včetně odvozu a likvidace dřevin
 • odkorňování stromů na stojato
 • malby a nátěry reklamních log ve výškách (komíny, fasády, vodojemy apod.)
 • malby siluet dravců (na fasády, prosklené plochy apod.)
 • vysokotlaké mytí a čištění střech, oken, fasád a ocelových konstrukcí
 • opravy střech
 • bourání a vyzdívka komínů
 • montáž + demontáž reklamních bannerů, věšení reklam
 • instalace zábran proti ptactvu (montáž protiholubových zábran - hroty, sítě)
 • tmelení (dilatací, fasád, střech, silážních věží, apod.)
 • hydrofobní, penetrační nátěry fasád, zejména nezateplených panelových domů
 • veškeré montážní, demontážní a demoliční práce ve výškách
 • fotodokumentace v těžce přístupných místech
 • shazování sněhu a ledu ze střech
 • klempířské a pokrývačské práce

 • Ušetřete !


  Hlavní výhodou našich prací je úspora v nákladech, vynaložených na montáž, demontáž a pronájem lešeňových konstrukcí !!!